» Work&Travel

Work and Travel programına katılabilmek için aşağıdaki başvuru şartlarını sağlıyor olmanız gerekmektedir:

  • 18-26 yaşları arasında olmak.
  • En az orta seviyede konuşma İngilizce’sine sahip olmak.
  • Bir lisans ya da yüksek lisans programına kayıtlı olmak
  • 4 üzerinden en az 2 akademik ortalamaya sahip olmak

Yukarıdaki kriterler teknik kriterler olup, öğrencinin bu program için diğer yönlerden de uygun olup olmadığı, yapılacak İngilizce mülakatı sırasında ayrıca anlaşılmaya çalışılacaktır. Yukarıdaki teknik kriterleri sağlıyor olmasına rağmen görüşme sırasında yetersiz görülenler programa kayıt olamaz. Öğrenci, kriterleri kontrol edilmeden ve mülakatı yapılmadan hiç bir ücret yatırmaz.

Developed By: