» Yabancı Dil Oryantasyonu...

   Dil bir iletişim aracıdır. Bir toplumda yaşayan bireyler birbirleriyle aynı dili konuşarak iletişim kurarlar. Bugün hızla gelişen ve değişen dünyamızda diğer uluslarla da iletişim sağlamak zorundayız. Başka bir deyişle, diğer ülkelerle her alanda bilgi alışverişi yapabilmek, ekonomik ilişkilerimizi yürütebilmek ve kendi düşüncelerimizi ifade edebilmek için anadilimizden başka en az bir yabancı dili bilmek zorundayız.

   İçinde bulunduğumuz çağ "bilgi" çağıdır. Bireyler ve toplumlar bilgiye ulaşmak için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Küreselleşme anlamında giderek "küçülen" dünyamızda farklı toplumlar arasında "iletişim" çok önemlidir. Günümüzde iletişim hem görsel ve yazılı basın hem de bilgisayarlar yardımıyla gerçekleştirilmektedir. Bu küresel iletişimin ortak dili İngilizcedir.

   İnternet, bilgisayar teknolojisi ve iletişim alanlarındaki hızlı ilerlemenin getirdiği küreselleşme, uluslararası ticari ve ferdi ilişkileri kolaylaştırmış ve kültürel diyalogu da son derece arttırmıştır. Özellikle İngilizce kelime ve kavramlar hayatın içinde; süpermarkette, müzik dinlerken, film izlerken, eğlenirken ve iş yaşamında sürekli karşımıza çıkmaktadır. Hatta hayatımızın bir parçası olan cep telefonu, bilgisayar gibi araçları bütün özellikleriyle kullanabilmek için bile kimi İngilizce ya da Almanca kavramları bilmemiz gerekir.

   Yabancı bir dil bilmek öğrencilere, dünyayı ve farklı bakış açılarını daha iyi tanımaları, anlamaları ve hoşgörü geliştirmelerini, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerine sahip olmalarını, kendi anadilinden başka dillerin konuşulduğu ortamlarda yabancı dilde kendilerini ifade etme becerisini kazanmalarını, yüksek öğrenimde ve sonraki eğitimlerinde seçkin başarılara imza atabilmelerini, yabancı dil bilme ayrıcalığı ile liderlik becerilerinin gelişip, üst düzey çalışma ortamına katılabilmelerini, küresel dünyada yer alabilmelerini ve uluslararası platformlarda yaşam boyu öğrenen bireyler olmalarını sağlamaktadır.

   Sonuç olarak; günümüzde Türkiye’de ve hatta dünyada ana dile ek olarak yabancı bir dil bilen insan sayısı hızla artmaktadır. Bu yüzden artık bir yabancı dil bilmek değil en az bir yabancı dili çok iyi konuşabilmek de önemlidir. Herkesin bir parça yabancı dil bildiği bir rekabet ortamında, bir adım daha önde olabilmek için çok iyi düzeyde en az bir yabancı dil bilmeli ve hatta mümkünse ikinci bir dil öğrenmeliyiz.

   Bu kapsamda hedef ülkede iletişim sorunu yaşamamanız icin Global Eğitim Danışmanlık Servisi tarafından İngilizce, Fransızca ve Almanca paketleri özel dersler halinde sunulmaktadır. Yabancı dil sorunu yaşamamanız için ve hedef kültüre hızlı adapte olmanız için hazırlanmıştır.

Developed By: